Thư viện Lạc Hồng
Xác suất thống kê và quy hoạch thực nghiệm

Ký hiệu xếp giá
519.2Bu-T
Dewey
519.2
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2005
Mô tả
254tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/12/2005 02:38 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Phần I: Xác suất thống kê Chương I: Khái niệm xác suất và đại lượng ngẫu nhiên CHương II: Hàm cảu đại lượng ngẫu nhiên và bổ sung một số phân phối Chương III: Đại lượng ngẫu nhiên nhiều chiều và các định lý giới hạn Chương IV: Mẫu ngẫu nhiên- ước lượng tham số và kiểm định giả thuyết thống kê Chương V: Một số bài tập ứng dụng xác suất thống kê Phần II: Quy hoạch thực nghiệm Chương I: Những khái niệm cơ bản về quy hoạch thực nghiệm Chương II: Phương pháp bình phương cực tiểu Chương III: Quy hoạch trực giao Chương IV: Quy hoạch thực nghiệm để tìm cưc trị CHương V: Một số bài toán thực tế
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006215  Còn  Rỗi          
100006216  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 141