Thư viện Lạc Hồng
Toán cao cấp: Bài tập - T1

Ký hiệu xếp giá
515.076To-C
Dewey
515.076
Xuất bản
tái bản lần thứ 3. - H.: Giáo dục, 2003
Mô tả
315tr ; 20,3cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/12/2005 03:03 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương o: Nhập môn Chương I: Gới hạn CHương II: Phép tính vi phân hàm số một biến Chương III: Phép tính tích phân hàm số một biến số CHương IV: Lí thuyết chuỗi
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005349  Còn  Rỗi          
100005350  Thất lạc            
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1243