Thư viện Lạc Hồng
Nhà máy nhiệt điện: tập 1

Ký hiệu xếp giá
670.426 213 Ng-H
Dewey
670.426 213
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2002
Mô tả
312tr ; 24 CM,
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/12/2005 03:17 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục CHương I: Độ kinh tế nhiệt và các chi tiêu năng lượng của nhà máy điện ngưng hơi CHương II: Độ kinh tế nhiệt và các chỉ tiêu năng lượng của trung tâm nhiệt điện CHương III: Các thông số hôi và việc quá nhiệt trung gian Chương IV: Gia nhiệt hồi nhiệt nước cấp CHương V: Tồn thất hơi nước- việc bù tồn thất Chương VI: Khử khí và thiết bị cấp nước Chương VII: Đặc tính năng lượng của các thiết bị và chế độ làm vệic thay đổi của chúng Chương VIII: SƠ dồ nhiệt nguyên lý và sơ đồ nhiệt chi thiết của nhà máy nhiệt điện
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004768  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1585