Thư viện Lạc Hồng
Nhà máy nhiệt điện: tập 2

Ký hiệu xếp giá
670.426 213Ng-H
Dewey
670.426 213
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2002
Mô tả
312tr ; 24 CM,
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/12/2005 03:18 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương IX: Ống dẫn của nhà máy nhiệt điện CHương X: Tính toán nhiệt thiết bị trao đổi nhiệt Chương XI: Lựa chọn thiết bị nàh máy điện CHương XII: Bố trí nhà máy điện Chương XIII: Cung cấp nước cho nhà máy điện CHương XIV: Cung cấp nhiên liệu- khử bụi và thải tro xỉ CHương XV: Vận hành nhà máy điện Chương XVI: Các loại nhà máy điện khác
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005145  Còn  Rỗi          
100005155  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1605