Thư viện Lạc Hồng
Kinh tế trong đầu tư trang bị và sử dụng máy xây dựng

Ký hiệu xếp giá
690.029Ki-D
Dewey
690.029
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1998
Mô tả
163tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/07/2004 08:15 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Những vấn đề chung Phần 2: Phương pháp đánh giá dự án đầu tư mua sắm và trang bị máy XD Phần 3: Phương pháp đánh giá các phương án máy XD trong giai đoạn sử dụng cụ thể Phần 4: Một số vấn đề kinh tế trong sửa chữa, cải tạo và thay thế máy XD Phần 5: Một số phương hướng áp dụng toán học trong so sánh các phương án cơ giới hóa XD Phần 6: Một số ví dụ áp dụng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000589  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 496