Thư viện Lạc Hồng
Cơ học kỹ thuật: Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
621Đa-N
Dewey
621
Xuất bản
1. - H.: Hà Nội, 2005
Mô tả
178tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/12/2005 03:57 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Phần I: Cơ học vật rắn tuyệt đối Chương I: Các khái niệm cơ bản và các tiên đề của cơ học vật rắn tuyệt đối CHương II: hệ lực phẳng đồng quy Chương III: Ngẫu lực Chương IV: hệ lực phẳng bất kỳ Chường V: Chuyển động cơ bản của vật rắn Chương VI: CHuyển động song phẳng Chương VII: Một số khái niệm cơ bản về động lực học Phần II: Sức bền vật liệu Chương I: Các khái niệm cơ bản Chương II: Kéo nén đúng tâm Chương III: Cắt dập Chương IV: Xoắn thuần túy Chương V: Uốn phẳng Phần III: các cơ cấu truyền động CHương I: Cơ cấu truyện động quay
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006221  Còn  Rỗi          
100006576  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1595