Thư viện Lạc Hồng
Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp

Ký hiệu xếp giá
628.23Tr-N
Dewey
628.23
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
303tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/12/2005 08:36 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I: hệ thống và sơ đồ thoát nước các xí nghiệp công nghiệp Chương II: Cơ sở chọn phương pháp xử lý nước thải các xí nghiệp công nghiệp Chương III: Điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải công nghiệp CHương IV: Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp cơ học Chương V: Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học CHương VI: Xứ lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp trích ly Chương VII: Xứ lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hấp thụ CHương VIII: Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp làm thoáng và chưng bay hơi Chương IX: Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp tuyển nổi Chương X: Xứ lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp sinh hóc Chương XI: Xử lý nước thải bằng công nghiệp bằng phương pháp nhiệt Chương XII: Nhu cầu cấp nước và thải nước ở một số lĩnh vực công nghiệp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005951  Còn  Rỗi          
100005952  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1171