Thư viện Lạc Hồng
Hóa học vô cơ : Các nguyên hóa học điển hình - T2

Ký hiệu xếp giá
546.067 Ho-C
Dewey
546.067
Xuất bản
Tái bản lần thứ 6. - H.: Giáo dục, 2004
Mô tả
291tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/12/2005 08:36 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Hiđro, oxi và nước Chương 2: Kim loại kiềm Chương 3: Kim loại kiềm thổ Chương 4: Các nguyên tố nhóm III A Chương 5: Các nguyên tố nhóm IV A Chương 6: Các nguyên tố nhóm V A Chương 7: Các nguyên tố nhóm VI A Chương 8: Các Halogen Chương 9: Khí hiếm
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004926  Còn  Rỗi          
100004927  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1790