Thư viện Lạc Hồng
Thủy năng và điều tiết dòng chảy

Ký hiệu xếp giá
620.106Th-C
Dewey
620.106
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2000
Mô tả
210tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/07/2004 08:26 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tài nguyên nước & nguồn năng lượng nước Chương 2: Phương pháp khai thác nguồn năng lượng nước Chương 3: Lưu vực và dòng chảy trên lưu vực Chương 4: Hồ chứa và điều tiết dòng chảy Chương 5: Tính toán thủy năng Chương 6: Trạm thủy điện làm việc trong hệ thống điện Chương 7: KInh tế năng lượng dự án thủy lợi - thủy điện
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000591  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1262