Mạng cung cấp và phân phối điện

Ký hiệu xếp giá
621.302 8 Bu-Th
Dewey
621.302 8
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2002
Mô tả
931tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/12/2005 08:56 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Khái niệm chung về mạng và hệ thống điện Chương 2: Phụ tải điện Chương 3: đặc tính và tham số của các phần tử của hệ thống điện Chương 4: Tổn thất công suất và tổn thất điện năng trong mạng điện Chương 5: tổn thất điện áp trong mạng điện khu vực Chương 6: tổn thất điện áp trong mạng điện địa phương Chương 7: Phương pháp tính toán kinh tế - kỹ thuật để phân tích và lựa chọn phương án Chương 8: Các phương pháp lựa chọn tiết diện dây dẫn và dây cáp trong mạng điện Chương 9: Tính toán mạng điện kín đơn giản Chương 10: Tính toán các chế độ của mạng và hệ thống điện trên máy tính điện tử Chương 11: Trạm biến áp phân phối trong mạng điện địa phương Chương 12: Điều chỉnh điện áp trong mạng điện Chương 13: giảm tổn thất công suất và tổn thất điện năng trong mạng điện Chương 14: Sự cân bằng công suất tác dụng và công suất phản kháng trong hệ thống điện Chương 15: tính toán độ bền cơ học của đường dây trên không Phụ lục
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004761  Còn  Rỗi          
100004762  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 862