Thư viện Lạc Hồng
Quy hoạch môi trường phát triển bền vững

Ký hiệu xếp giá
363.771 7 Ng-T
Dewey
363.771 7
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2004
Mô tả
220tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/12/2005 08:59 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Phần I: Các cơ sở lý thuyết cho quy hoạch môi trường Chương I: Tổng quan về quy hoạch môi trường Chương II: Tiếp cận hệ thống trong quy hoạch môi trường Chương III: Các cơ sở khoa học môi trường cho quy hoạch môi trường Phần II: Quy hoạch môi trường Chương IV: Hoạch định môi trường tự nhiên CHương V: Quy hoạch môi trường trong quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường bền vững Chương VI: Quy hoạch phát triển bền vững các ngành kinh tế - xã hội và thiết kế các mô hình kinh tế- môi trường hoặc mô hình môi trường
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006521  Còn  Rỗi          
100006522  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 440