Thư viện Lạc Hồng
Xử lý nước cấp sinh hoạt & công nghiệp

Ký hiệu xếp giá
628.123Ng-T
Dewey
628.123
Xuất bản
3(SC). - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2005
Mô tả
3256tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/12/2005 09:03 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I: Nước cấp, nguồn nước và chất lượng nước Chương II: Tổng quan về xử lý nước cấp CHương III: Quá trình lắng và tuyển nổi Chương IV: Quá trình lọc Chương V: Quá trình keo tụ Chương VI: Quá trình khử trùng Chương VII: Làm Mềm nước Chương VIII: Khử sắt và mangan Chương IX: Trao đổi khí và khử khí Chương X: Xử lý ổn định nước
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006838  Còn  Rỗi          
100006839  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1030