Quản lý bảng tính và tạo biểu đồ với Excel 2003

Ký hiệu xếp giá
005.54 Ng-Đ
Dewey
005.54
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2004
Mô tả
181tr ; 24cm
ISBN
0789729539
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/12/2005 09:03 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Quản lý bảng tính trong Excel 2003 Chương 2: Khái niệm về các biểu đồ Chương 3: Tạo biểu đồ trong Excel 2003 Chương 4: Trang trí biểu đồ Chương 5: Chỉnh sửa dữ liệu trong biểu đồ Chương 6: Tìm hiểu về các sai số trong biểu đồ Chương 7: Cách tổ chức và in biểu đồ
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005425  Còn  Rỗi          
100005426  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 466