Thư viện Lạc Hồng
Tạo bảng biểu và quản lý cơ sở dữ liệu với access 2003

Ký hiệu xếp giá
005.74Ng-Đ
Dewey
005.74
Xuất bản
1. - Thống kê, 2004
Mô tả
175tr ; .25cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/12/2005 09:10 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Làm việc trong Access Chương 2: Tạo một cơ sở dữ liệu mới Chương 3: Tạo một table bằng table Wizard Chương 4: Tạo một table ngay từ đầu Chương 5: Hiệu chỉnh cấu trúc của một table Chương 6: Nhập dữ liệu vào một table Chương 7: Hiệu chỉnh dữ liệu trong một table Chương 8: định dạng các table của Access Chương 9: Tạo các mối quan hệ giữa các table Chương 10: Tạo một form đơn giản Chương 11: Chỉnh sửa một form Chương 12: Thêm các control đặc biệt vào các form Chương 13: Tìm kiếm thông tin trong cơ sở dữ liệu Bài tập trắc nghiệm
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005422  Còn  Rỗi          
100005424  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 479