Thư viện Lạc Hồng
Truyền động điện thông minh

Ký hiệu xếp giá
621.302 85Ng-Qu
Dewey
621.302 85
Xuất bản
Tái bản lần 5. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2002
Mô tả
278tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/12/2005 09:47 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Khái quát cấu trúc của hệ truyền động điện xoay chiều ba pha điều khiển tựa theo từ thông rotor 2. Điều khiển nghịch lưu theo phương pháp điều chế vector không gian 3. Mô hình động cơ phục vụ thiết kế các khâu điều chỉnh và khâu quan sát 4. Các vấn đề đo giá trị thực và tựa hướng theo từ thông rotor 5. Áp đặt nhanh mômen quay trên cơ sở điều chỉnh dòng sector 6. sơ đồ thay thế và các phương pháp thu thập tham số hệ thống 7. Thích nghi trực tuyến hằng số thời gian rotor của động cơ dị bộ 8. Điều khiển tối ưu trạng thái của hệ thống truyền động điện dị bộ 9. Phụ lục 10. Ký hiệu và chữ viết tắt
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005305  Còn  Rỗi          
100005306  Còn  Rỗi          
100005309  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1647