Thư viện Lạc Hồng
Vật liệu Kỹ thuật điện

Ký hiệu xếp giá
621.302 8 Va-D
Dewey
621.302 8
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2004
Mô tả
365tr ; 20,5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/12/2005 09:50 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Chương 1: Cấu tạo và phân loại vật chất Phần 2: VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN - NHỮNG HIỆN TƯỢNG XẢY RA TRONG ĐIỆN MÔI KHI ĐẶT VÀO TRONG ĐIỆN TRƯỜNG Chương 2: tính dẫn điện của điện môi Chương 3: Sự phân cực của điện môi Chương 4: tổn hao trong điện môi Chương 5: Sự phóng điện trong điện môi Chương 6: Tính chất cơ-lý-hoá của điện môi Chương 7: Vật liệu cách điện thể khí Phần 3: VẬT LIỆU DẪN ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN, VẬT LIỆU BÁN DẪN, VẬT LIỆU TỪ Chương 8: Vật liệu dẫn điện và cáp điện Chương 9: Vật liệu bán dẫn Chương 10: Vật liệu từ
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007079  Còn  Rỗi          
100007080  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 599