Thư viện Lạc Hồng
Lập trình Matlab và ứng dụng

Ký hiệu xếp giá
006.68Ng-H
Dewey
006.68
Xuất bản
1. - Khoa hoc và kỹ thuật, 2005
Mô tả
371tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/12/2005 10:15 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Giới thiệu chung Chương 2: Các bài toán kỹ thuật Chương 3: Những đặc điểm của cửa sổ lệnh trong Matlab Chương 4: Script M_files Chương 5: quản lý tệp Chương 6: Các phép toán đối với mảng Chương 7: Các thao tác với mảng Chương 8: Các phép tính logic và quan hệ Chương 9: Văn bản Chương 10: Thời gian Chương 11: vòng lặp điều khiển Chương 12: Hàm M_FILE Chương 13: Phân tích dữ liệu Chương 14: Các phép tính đối với đa thức Chương 15: Phép nội suy và mịn hoá đường cong Chương 16: Phân tích số liệu Chương 17: Đồ hoạ trong hệ toạ độ phẳng Chương 18: Đồ hoạ trong không gian ba chiều Chương 19: Mảng tế bào và cấu trúc Chương 20: Biểu tượng của hộp công cụ toán học Chương 21: Hộp công cụ hệ thống điều khiển Chương 22: hộp công cụ xử lý tín hiệu Chương 23: hộp công cụ truyền thống Chương 24: Trợ giúp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007073  Còn  Rỗi          
100007074  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 819