Thư viện Lạc Hồng
UNIX hệ điều hành và một số vấn đề quản trị mạng

Ký hiệu xếp giá
005.4429Le-T
Dewey
005.4429
Xuất bản
3. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2003
Mô tả
562tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/12/2005 10:18 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Tổng quan về hệ điều hành Unix 2. Đăng nhập hệ thống 3. Hệ thống file của Unix 4. Xử lý vào/ra 5. Sử dụng các dịch vụ Internet 6. quản trị hệ thống 7. môi trường Shell và lập trình Shell 8. Các ngôn ngữ lập trình, các trình soạn thảo 9. Sử dụng X-Windows 10. Lưu trữ và khôi phục dữ liệu 11. In và quản lý in 12. Bảo mật 13. Bảo trì phần cứng hệ thống 14. Khái niệm về mạng và quản trị mạng 15. Các giao thức và dịch vụ mạng 16. Server PC Samba 17. Bài tập 18. Tài liệu tham khảo
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006310  Còn  Rỗi          
100007025  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1175