Nhập môn cơ sở dự liệu quan hệ và lập trình SQL

Ký hiệu xếp giá
005.74 Ch-l
Dewey
005.74
Xuất bản
Tái bản lần 3. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2004
Mô tả
634tr ; 23,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/12/2005 10:21 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I: Giới thiệu các cơ sở dữ liệu quan hệ Chương II: Lưu trữ và truy tìm dữ liệu: các đi cơ bản Chương III: Xử lí dữ liệu cao cấp Chương IV: Điều khiển SQL*PLUS Chương V: Các hàm cài sẵn SQL của ORACLE CHương VI: Các index, nối kết và query con Chương VII: tạo một chương trình với PL/SQL Chương VIII: Đọc một mô hình dữ liệu Chương IX: Những điều cơ bản về việc thiết kế cấu trúc cảu một cơ sở dữ liệu Chương X: Tiến trình chuẩn hóa Chương XI: Các kiểu dữ liệu và diệu thiếu những vấn đề căn bản về chất lượng Chương XII: Các kỹ thuật hữu dụng khác của oracle
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005429  Còn  Rỗi          
100005430  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 816