Thư viện Lạc Hồng
Bài tập lập trình pascal

Ký hiệu xếp giá
005.262Ho-B
Dewey
005.262
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2005
Mô tả
292tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/12/2005 11:13 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Phần I: óm tắt lý thuyết và bài tập Chương I: Sử dụng biểu thức câu lệnh CHương II: Các lệnh có cấu trúc Chương III: Kiểu mảng và tập hợp Chương IV: Xâu ký tự Chương V: Thủ tục, hàm và thư viện Chương VI: Kiểu bản ghi và tệp CHương VII: Đồ họa CHương VIII: Con trỏ cấp phát động Phần II: Lời giải, đáp án
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007071  Còn  Rỗi          
100007072  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1304