Thư viện Lạc Hồng
Thực hành vẽ các đối tượng 2 chiều với autocad 2004

Ký hiệu xếp giá
006.6Ng-Đ
Dewey
006.6
Xuất bản
1. - H.: Giao thông vận tải, 2004
Mô tả
7478tr ; 24cm CD
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/12/2005 11:25 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Kích thước bản vẽ Chương 2: Tạo các kiểu kích thước và dung sai Chương 3: Vẽ các đối tượng phức tạp Chương 4: In bản vẽ Chương 5: Làm việc với các khối và thuộc tính Chương 6: Tham khảo đến các bản vẽ khác Chương 7: Làm việc với cơ sở dữ liệu ngoài Chương 8: Xác định các toạ độ 3D
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005432  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1498