Lập trình Ngôn ngữ C: bài tập

Ký hiệu xếp giá
005.133 Ng-Th
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - Khoa hoc và kỹ thuật, 2003
Mô tả
254tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/12/2005 11:28 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ C Chương 2: Hàm và cấu trúc chương trình Chương 3: Các cấu trúc dữ liệu cơ bản Chương 4: Kỹ thuật con trỏ trong C Chương 5: Cấp phát bộ nhớ động và danh sách móc nối Chương 6: Đồ hoạ Chương 7: Các bài tập tổng hợp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006573  Còn  Rỗi          
100006574  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1317