Thư viện Lạc Hồng
Tự học lập trình visual basic 6.0

Ký hiệu xếp giá
005.362 068Đ-Tu
Dewey
005.362 068
Xuất bản
1. - H.: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2004
Mô tả
315tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/12/2005 11:31 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Giới thiệu Form viết chương trình Phần 2: Các bài thực hành Phần 3: Lập trình cơ sở dữ liệu Phần 4: Phân phối ứng dụng của bạn PACKAGE AND DELOYMENT WIZARD
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005682  Còn  Rỗi          
100005683  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 315