Thư viện Lạc Hồng
Bảo Mật và tối ưu hóa Linux Red Hat

Ký hiệu xếp giá
005.432 06Ng-T
Dewey
005.432 06
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2005
Mô tả
253tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/12/2005 11:37 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Thực thi hệ thống Chương 1: Các điểm cơ bản về hiệu suất thực thi Chương 2: Tinh chỉnh Kernel Chương 3: Tinh chỉnh Filesystem Phần 2: Thực thi mạng và dịch vụ Chương 4: Hiệu suất thực thi mạng Chương 5: Hiệu suất thực thi Web Server Chương 6: Hiệu suất thực thi E-mail Server Chương 7: Hiệu suất thực thi của NFS và Samba Server Phần 3: Bảo mật hệ thống Chương 8: Bảo mật Kernel Chương 9: Bảo vệ các file và filesystem Chương 10: PAM Chương 11: OpenSSL Chương 12: Shadow Password và OpenSSH Chương 13: Bảo mật các password từ xa Chương 14: Xinetd Phần 4: Bảo mật dịch vụ mạng Chương 15: Bảo mật Web Server Chương 16: Bảo mật DNS Server Chương 17: Bảo mật E-mail Server Chương 18: Bảo mật FTP Server Chương 19: Bảo mật Samba và NFS Server Phần 5: Các bức tường lửa Chương 20: tinh chỉnh tường lửa, VPN và SSL Chương 21: Các công cụ bảo vệ tường lửa
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005676  Còn  Rỗi          
100005677  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 809