Thư viện Lạc Hồng
Photoshop cs và Kpt 6 dành cho người chuyên nghiệp

Ký hiệu xếp giá
006.68 Qu-H
Dewey
006.68
Xuất bản
1. - H.: Giao thông vận tải, 2005
Mô tả
238tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/12/2005 11:48 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Bài tập 1: Tạo khung đồng hồ Bài tập 2: Vẽ mặt đồng hồ Bài tập 3: Vẽ dây đồng hồ Bài tập 4: Tạo chữ và nút vặn Chương 1: Tổng quan về KPT 6 Chương 2: KPT EQUALIZER - Lý thuyết Chương 3: KPT EQUALIZER - Thực hành Chương 4: KPT GEL - Lý thuyết Chương 5: KPT GEL - Thực hành Chương 6: KPT GOO - Lý thuyết Chương 7: KPT GOO - Thực hành Chương 8: KPT Lensflare - Lý thuyết Chương 9: KPT Lensflare - Thực hành
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005666  Còn  Rỗi          
100005667  Còn  Rỗi          
100005668  Còn  Rỗi          
100005669  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1070