Thư viện Lạc Hồng
Lập trình bằng hợp ngữ

Ký hiệu xếp giá
005.362Ng-T
Dewey
005.362
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
359tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/12/2005 01:58 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Các bộ vi xử lý 80x86 và Pentium Chương 3: Ngắt chức năng MS-DOS Chương 4: Viết và cho chạy một chương trình Chương 5: Chương trình chạy vòng tròn và phân nhánh Chương 6: Vòng lặp chờ Chương 7: Thủ tục và các phép toán ngăn xếp Chương 8: Macro Chương 9: Xử lý các số ASCII Chương 10: Làm việc với số nén Chương 11: Xuất ra văn bản Chương 12: Các công cụ hỗ trợ Chương 13: Các kiểu định địa chỉ Chương 14: Chuyển mã Chương 15: Chuyển giao thông số ở thủ tục Chương 16: Kết nối chương trình hợp ngữ với chương trình ngôn ngữ bậc cao Chương 17: Làm việc với tệp Chương 18: Đọc tuyệt đối các sector Chương 19: Các chương trình ngắt Chương 20: Xuất ra chuỗi ESCAPE Chương 21: Một số bài tập và chương trình Chương 22: Các lệnh dùng trong lập trình hợp ngữ Chương 23: Các lệnh dấu phảy động và các lệnh dùng cho bộ đồng xử lý Phụ lục
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006687  Còn  Rỗi          
100006689  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1074