Thư viện Lạc Hồng
Tự học JavaScript trên mạng

Ký hiệu xếp giá
005.362Ng-t
Dewey
005.362
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2004
Mô tả
443tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/12/2005 02:01 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Làm quen với JavaScript Chương 2: Bắt đầu với JavaScript Chương 3: Bản chất của ngôn ngữ Chương 4: Các khái niệm cơ bản về ảnh Chương 5: Thú vị hơn với các ảnh Chương 6: Xử lý các khung Chương 7: Làm việc với các cửa sổ trình duyệt Chương 8: Điều khiển form Chương 9: Các form và biểu thức thông thường Chương 10: Tạo các trang động Chương 11: Điều khiển các sự kiện Chương 12: JavaScript và các cookie Chương 13: Giới thiệu CSS Chương 14: Làm việc với DHTML Chương 15: Thiết kế giao diện người dùng bằng JavaScript Chương 16: Áp dụng JavaScript Chương 17: Xử lý các nút Chương 18: BookMarklet Chương 19: Làm việc với các công cụ trực quan Chương 20: Gỡ rối các lỗi thông thường
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004955  Còn  Rỗi          
100004956  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 475