Thư viện Lạc Hồng
Sức bền vật liệu - T1

Ký hiệu xếp giá
620.112Sư-L
Dewey
620.112
Xuất bản
Tái bản lần 4. - H.: Giáo dục, 1999
Mô tả
139tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/07/2004 09:05 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Trạng thái ứng suất Chương 3: Trạng thái biến dạng Chương 4: Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng Chương 5: Đặc trưng hình học của hình phẳng Chương 6: Thanh, nội lực trong thanh Chương 7: Bài toán uốn cộng kéo Chương 8: Bài toán uốn ngang phẳng Chương 9: Đường đàn hồi Chương 10: Bài toán xoắn thuần túy Chương 11: Bài toán chịu lực phức tạp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000597  Còn  Rỗi          
100003618  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1832