Thư viện Lạc Hồng
Phươn gpháp giải toán hoá học vô cơ: Dành cho học sinh lớp 11-12 luyện thi tú tài, Cđ, Đh

Ký hiệu xếp giá
546.076 Ng-K
Dewey
546.076
Xuất bản
4. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
Mô tả
455tr ; 20.5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/12/2005 07:35 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: hướng dẫn chung Chương 1: Hướng dẫn chung Chương 2: Phản ứng trung hoà Chương 3: Phản ứng trao đổi Chương 4: Phản ứng Oxi hoá-khử Phần 2: Các nguyên tố hoá học Chương 1: Kim loại Chương 2: Nhôm Chương 3: Sắt Chương 4: Phi kim Chương 5: Nitơ Chương 6: Lưu huỳnh Chương 7: Halogen
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005447  Còn  Rỗi          
100005448  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2429