Thư viện Lạc Hồng
Công nghệ hóa học vô cơ

Ký hiệu xếp giá
661.04 Tr-C
Dewey
661.04
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2005
Mô tả
158tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/12/2005 07:54 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục CHương I: Công nghệ hoá học và sự phát triển CHương II: CÔn nghệ sản xuất khí công nghiệp Chương III: Công nghệ sản xuất các axít Chương IV: Công nghệ sản xuất các bazơ CHương V: Công nghệ sản xuất các muối vô cơ Chương VI: Công nghệ sản xuất một số vật liệu silicat Chương VII: Công nghệ sản xuất các kim loại
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006408  Còn  Rỗi          
100006409  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1809