Thư viện Lạc Hồng
Sức bền vật liệu : T3

Ký hiệu xếp giá
620.112Sư-L
Dewey
620.112
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1997
Mô tả
156tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/07/2004 09:07 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 18: Ống dây Chương 19: Bài toán phẳng trong lý thuyết đàn hồi Chương 20: Ứng suất và chuyển vị trong bán không gian đàn hồi chịu lực Chương 21: Bài toán tiếp xúc giữa hai vật thể Chương 22: Ứng suất trong miền biến dạng của vật thể tiếp xúc Chương 23: Một sớ bài toán tiếp xúc thường gặp Chương 24: Vỏ Chương 25: Tấm
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000598  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1801