Thư viện Lạc Hồng
Hoá học phân tích định lượng

Ký hiệu xếp giá
545 Bu-B
Dewey
545
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
232tr ; 20.5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/12/2005 08:59 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I: Phương pháp phân tích định lượng Chương II: Nhắc lại một số kiến thức cần dùng Phần II: Cân bằng trong dung dịch CHương III: Cân bằng axit bazơ Chương IV: Cân bằng phức chất Chương V: Cân bằng dị thể, sự tạo thành hợp chất kết tủa và sự hòa tan kết tủa Chương VI: Cân bằng ôxy hóa khử trong dun dịch Chương VII: Cân bằng chiết và phương pháp chiết Phần III: Phương pháp phân tích hóa học định lượng Chương VIII: Phương pháp phân tích khối lượng Chương IX: Phương pháp phân tích thể tích Chương X: Phương pháp chuẩn độ axit bazo Chương XI: Phương pháp oxy hóa khử Chương XII: Phương pháp chuẩn độ kết tủa Chương XIII: Phương pháp chuẩn độ phức chất
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006562  Còn  Rỗi          
100006563  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1288