Thư viện Lạc Hồng
Bài tập hoá kỹ thuật

Ký hiệu xếp giá
660.076 Ph-V
Dewey
660.076
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2002
Mô tả
268tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/12/2005 09:16 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Phần I: Kỹ thuật tách chất Chương I: Phương pháp chưng cất Chương II: Phương pháp hấp thụ CHương III: Phương pháp chiết lỏng- lỏng Phần II: Kỹ thuật tiến hành phản ứng hoá học Chương V: Động học của phản ứng đồng thể Chương VI: Các thiết bị phản ứng lý tưởng đơn giản CHương VII: Thiết bị phản ứng lý tưởng đơn giản CHương VIII: Hệ thống các thiết bị phản ứng CHương IX: Thiết bị phản ứng quay vòng và phản ứng tự xúc tác
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006530  Còn  Rỗi          
100006531  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1678