Thư viện Lạc Hồng
Xây dựng mô hình 3 chiều và bản vẽ kỹ thuật bằng Inventor

Ký hiệu xếp giá
006.6Ph-H
Dewey
006.6
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2002
Mô tả
286tr ; 20.5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/12/2005 09:33 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I: Giới thiệu autodesk inventor Chương II: Công cụ vẽ phác CHương III: Vẽ phác 3-D Chương IV: Xây dựng mô hình Chương V: Lệnh extrude Chương VI: Lệnh revolve ................
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005744  Thất lạc            
100005745  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 574