Thư viện Lạc Hồng
Sức bền vật liệu - BT

Ký hiệu xếp giá
620.112 076Sư-L
Dewey
620.112 076
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Giáo dục, 1996
Mô tả
444tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/07/2004 09:20 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Thanh chịu kéo hoặc nén đúng tâm 2. Tính mối ghép 3. Trạng thái ứng suất - biến dạng - định luật Huc 4. Thuyết bền 5. Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang 6. Xoắn thanh thằng lòxo 7. Uốn ngang phẳng thanh thẳng 8. Thanh chịu lực phức tạp 9. Thanh cong 10. Ổn định 11. Uốn ngang và uốn dọc 12. Chuyển vị hệ thanh 13. Khung siêu tĩnh 14. Tải trọng động 15. Tính độ bền khi ứng suất thay đổi theo thời gian 16. Dây mềm 17. Dầm trên nền đàn hồi 18. Xoắn uốn thanh thành mỏng 19. Ứng suất tiếp xúc 20. Tính ống dây 21. Tấm và vỏ mỏng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000599  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1605