Thư viện Lạc Hồng
An toàn bức xạ Ion hóa

Ký hiệu xếp giá
539.722 Ng-H
Dewey
539.722
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2004
Mô tả
381tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/12/2005 10:14 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I: Bức xạ ion hoá Chương II: Tương tác của bức xạ với vật chất CHương III: Các nguồn bức xạ tự nhiên và nhân tạo Chương IV: Các dụng cụ đo lường bức xạ Chương V: Hiệu ứng sinh học của bức xạ CHương VI: Các tiêu chuẩn an toàn bức xạ Chương VII: An toàn bức xạ đối với chiếu xạ ngoài Chương VIII: An toàn bức xạ đối với chiếu xạ trong Chương IX: Quản lý chất thải phóng xạ Chương X: Kiểm soát bức xạ
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006384  Còn  Rỗi          
100006385  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 460