Thư viện Lạc Hồng
Phương pháp kiểm tra thống kê sinh học

Ký hiệu xếp giá
570.517 8 Ng-Đ
Dewey
570.517 8
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2002
Mô tả
268tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/12/2005 10:45 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I: Chuyển dạng số liệu trước khi phân tích Chương II: Kiểm tra mức độ tin cậy số trung bình mẫu Chương III: Sai khác giữa các số trung bình mẫu Chương IV: Kiểm tra sự phù hợp giữa thực tế và lý thuyết Chương V: Phương pháp phân tử phương sai
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006370  Còn  Rỗi          
100006371  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 548