Thư viện Lạc Hồng
Cơ sở hóa học gỗ và xenluloza

Ký hiệu xếp giá
674.14Ho-T
Dewey
674.14
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2005
Mô tả
283tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/12/2005 11:27 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I: Cấu tạo- thành phần hóa học và tính chất của gỗ Chương II: Khái niệm cơ bản về cacbohydrat Chương III: cấu tạo phân tử, hình thái cấu trúc và dung dịch xenluloza Chương IV Phản ứng biến dạng đổi mạch xenluloza Chương V: ESTE của xenluloza Chương VI: ETE xenluloza
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006388  Còn  Rỗi          
100006556  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 774