Thư viện Lạc Hồng
Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp

Ký hiệu xếp giá
660.6Le-H
Dewey
660.6
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2005
Mô tả
355tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/12/2005 12:34 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I: Những cơ sở về kỹ thuật vi sinh Chương II: Các sơ đồ thiết bị- dụng cụ sản xuất các sản phẩm tổng hợp từ phương pháp vi sinh vật Chương III: Thiết bị vận chuyển Chưởng IV: Máy và thiết bị chuẩn bị nguyên liệu CHương V: Máy và thiết bị chuẩn bị môi trường dinh dưỡng Chương VI: Thiết bị tiệt trùng các môi trường dinh dưỡng Chương VII: Thiết bị tiệt trùng không khí Chương VIII: thiết bị vắt, trích ly, tinh chế các sản phẩm thu nhân từ phương pháp tổng hợp vi sinh Chương IX: Thiết bị nuôi cấy vi sinh vật trên môi trường dinh dưỡng Chương X: Các thiết bị lên men nuối cấy chìm vi sinh vật trong các môi trường dinh dưỡng lỏng Chương XI: Thiết bị phân chia pha lỏng rắn Chương XII: Thiết bị phân chia các dung dịch của các chất hoạt hóa sinh học bằng màng mỏng Chương XIII: Thiết bị sấy Chương XIV : Thiết bị nghiên, tiêu chuẩn hóa, tạo viên, và tạo màng bao siêu mỏng Chương XV: máy điện di Chương XVI: An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong nhà máy côn nghiệp vi sinh
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006536  Còn  Rỗi          
100006537  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 864