Thư viện Lạc Hồng
Công nghệ sản xuất & kiểm tra cồn etylic

Ký hiệu xếp giá
663.1Ng-T
Dewey
663.1
Xuất bản
2(Bs). - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2004
Mô tả
281tr ; 20.5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/12/2005 01:12 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Phần I: Tình hình sản xuất và sử dụng cồn rượu ở nước ta và trên thế giới Phần II: Nguyên liệu dùng trong sản xuất cồn Phần III: Côn nghệ sản xuất cồn etylic Phần Thứ IV: Kiểm tra sản xuất
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005947  Còn  Rỗi          
100005948  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 604