Thư viện Lạc Hồng
Pheromon của côn trùng

Ký hiệu xếp giá
591.5Bu-H
Dewey
591.5
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2002
Mô tả
159tr ; 20.5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/12/2005 01:33 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I: Tóm tắt lịch sử nghiên cứu Chương II: Một số phương pháp nghiên cứu Chương III: Giới thiệu các dạng pheromon chủ yếu Chương IV: Tập tính vận động hướng hóa đến nguồn pheromon Chương V: Liên quan giữa pheromon và hormon của côn trùng Chương VI: Pheromon là yếu tố sin lý sinh thái Chương VII: Tính chất vật lý và cấu trúc hóa học của pheromon Chương IX: Danh sách các loài côn trùng có pheromon sinh dục Chương X: Ý nghĩa thực tiễn của pheromon
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006832  Còn  Rỗi          
100006833  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1417