Thư viện Lạc Hồng
Lập trình ghép nối máy tính trong Windows

Ký hiệu xếp giá
005.268C
Dewey
005.268
Xuất bản
3. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2005
Mô tả
504tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/12/2005 04:41 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục CHương I: MỞ đầu CHương II: Cổng nối tiếp Chương III: Xuất trực tiếp ra dữ liệu số CHương IV: Cổng nối tiép RS-232 CHương V: Bộ biến đổi A/D số đơn giản Chương VI: Đo tần số Chương VII: Truyền dữ liệu nối tiếp và đồng bộ CHương VIII: Mạch ghép nối đa năng CHương IX: Cổng song song CHương X: Xuất dữ liệu song song Chương XI: Mở rộng cổng ra 16 bit CHương XII: bus Chương XIII: Cổng trò chơi Chương XIV: Card âm thanh CHương XV: Truyền dữ liệu nối tiếp dị bộ CHương XVI: Visual basi với truyền thông nối tiếp CHương XVII: Lập trình thiết bị ảo bằng visual basic Chương XVIII: Mở và cho chạy một chương trình visual basic Chương XIX: Thử viết một chương trình
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006313  Còn  Rỗi          
100006314  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 680