Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn viết chương trình làm toán bằng Visual C++ 6.0

Ký hiệu xếp giá
005.362Đa-T
Dewey
005.362
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2005
Mô tả
237tr ; 20.5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/12/2005 05:20 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Phần I: Lý thuyết Phần II: Thực hành - NHững chương trình mẫu - Mốt số chương trình dánh cho học sinh cấp I - Một số chương trình dánh cho học sinh cấp II - Một số chương trình dành cho học sinh cấp III - Một số chương trình dành cho sinh viên
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005657  Còn  Rỗi          
100005658  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1200