Thư viện Lạc Hồng
Thu hình số Set - top - box số Multimedia

Ký hiệu xếp giá
621.388 002 8Ng-S
Dewey
621.388 002 8
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2005
Mô tả
403tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/12/2005 05:23 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I: Tiêu chuẩn truyền hình số Chương II: Truyền hình multmedia CHương III: Set- top- box CHương IV: STB-EEPROM và SERVER Chương V: Truyền hình chất lượng nâng cao và STB Chương VI: STB hiện đại Chương VII: Các ứng dụng STB CHương VIII: Ứng dụng set- top internet và set- top internet Chương IX: Ứng dụng epg Chương X: Thiết bị đầu cuối truyền hình số CHương XI: Tương lai về tương tác và liên hoạt Chương XII: Đặc trưng STB và bằng đa phương tiện CHương XIII: Một số loại máy thu hình số hiệu đang sử dụng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006542  Còn  Rỗi          
100006543  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 319