Thư viện Lạc Hồng
Sức bền vật liệu: Hướng dẫn giải bài tập lớn

Ký hiệu xếp giá
620.112 076Sư-L
Dewey
620.112 076
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2004
Mô tả
99tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/12/2005 05:56 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Phần I: bài tập giải mẫu Phần thứ 2: những đề tài bài tập lớn
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006617  Thất lạc            
100006618  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1555