Thư viện Lạc Hồng
Những vấn đề kiến trúc đương đại Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
720.904 59 7Ng-T
Dewey
720.904 59 7
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2002
Mô tả
284tr ; 21cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
20/12/2005 09:44 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Phần I: Lịch sử, di sản Phần II: Thực trạng Phần III: Các vấn đề đang đặt ra
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005806  Còn  Rỗi          
100005807  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 862