Thư viện Lạc Hồng
Những mẫu nhà dân tự xây

Ký hiệu xếp giá
728.4Ma-X
Dewey
728.4
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2001
Mô tả
272tr ; 31cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
20/12/2005 10:17 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Phần I: Khái quát về hình thái kiến trúc nhà ở Việt Nam và dự báo phát triển tới năm 2010 Phần II: Đặc điểm nhà ở dân tự xây Phần III: Những vấn đề cần quan tâm khi thiết kế nhà ở Phần IV: Nhà ở với các luật lệ, quy định của nhà nước Phần V: Vài lời về các mẫu nhà ở
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005788  Còn  Rỗi          
100005789  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1301