Thư viện Lạc Hồng
Nhà ở đô thị sau năm 2000

Ký hiệu xếp giá
690.549 090 5Lu-D
Dewey
690.549 090 5
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
132tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/12/2005 08:08 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I: Tổng quan về quá trình phát triển nhà ở trong nước và nước ngoài Chương II: Khảo sát và điều tra nguyện vọng ở sau năm 2000 Chương III: Cơ sở thiết kế các mẫu nhà ở Chương IV: Kiến nghị và đề xuất
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006544  Còn  Rỗi          
100006545  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1473