Thư viện Lạc Hồng
Tính toán kết cấu Bêtông cốt thép theo tiêu chuẩn ACI 318-2002

Ký hiệu xếp giá
690.215 704 Ti-C
Dewey
690.215 704
Xuất bản
2. - H.: Xây dựng, 2005
Mô tả
271tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/12/2005 08:24 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Giới thiệu tiêu chuẩn ACI 318-02 Cơ sở tính toán kết cấu bê tông cốt thep` theo tiêu chuẩn ACI 318-02 TÍnh toán cấu kiện chịu mô hình men uốn Tính toán cấu kiện chụi lực cắt Tính toán cấu kiện chụi mô men xoăn Tính toán cấu kiện chịu lực dọc và mô men uốn Tính toán độ võng và khe nứt
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005798  Còn  Rỗi          
100005799  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1145