Thư viện Lạc Hồng
Sàn bêtông cốt thép toàn khối

Ký hiệu xếp giá
693.540 44 Ng-C
Dewey
693.540 44
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2005
Mô tả
100tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/12/2005 08:49 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Phần I: Tổng quan về thiết kế sàn sườn toàn khối - Một số vấn đề chung - Thiết kế bản loại dầm - Tính toán dầm phụ -Tính toán dầm chính - Cấu tạo cốt thép dọc trong dầm chính và dầm phụ - Sàn sườn có bản kê bốn cạnh Phần II: Thí dụ tính toán
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005746  Còn  Rỗi          
100005747  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 917